Anna M
Leg. Veterinär

Anna M

Legitimerad Veterinär
Leg. Veterinär

Anna M

Legitimerad Veterinär

Utbildning

  • Veterinärexamen 2019

Anna läste tre år på veterinärutbildningen i Tjeckien och fullföljde sedan utbildningen vid SLU och tog examen i januari 2019. 

Hos oss träffar hon patienter på både polikliniken och akuten men även på operationsavdelningen där hon utför både mjukdelskirurgi och tandvård