Viktig info angående ombyggnaden av Föreningsgatan inför ert besök

Besökande till kliniken ombeds därför att köra in till klinikens parkering från bakgatan Bryggargatan nr 16. Det kommer vara skyltat från Föreningsgatan. Ni svänger in vid AD Bilverkstad och kör in genom de öppna grindarna rakt fram. Parkering finns dels på vår vanliga kundparkering (kör igenom ytterligare ett par öppna grindar) eller mellan grindarna mot muren till.

Sandra Fagerlund
Leg. Biomedicinsk analytiker

Sandra Fagerlund

Legitimerad biomedicinsk analytiker
Leg. Biomedicinsk analytiker

Sandra Fagerlund

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Specialitet

  • Sandra ansvarar för vårt lab och all dess utrustning. Sandra har sin huvudsakliga arbetsplats vid AniCura Djursjukhuset i Hässlehom och är den som startat upp det befintliga moderna laboratoriet i där. Sandra har utvecklat laboratoriet på flera sätt och bl a startat upp den bakteriologiska avdelningen helt från börja – ett gediget arbete. Sandra är driven och brinner för sitt yrke. I dag levererar Sandra ett högkvalitativt arbete, rutiner, SOP:ar (metodbeskrivningar), instruktionsfilmer mm som delas bland flera instanser i AniCura. Hon tycker att allt laboratoriearbete är spännande, även om cytologi och bakteriologi kan urskiljas som särskilda intresseområden. Sandra vidareutbildar sig gärna och arbetar ständigt för att främja och förbättra kvalitén på analysmetoderna.

Utbildning

  • Sandra har en gedigen bakgrund då hon först studerat Biologi- och Geovetenskapsprogrammet vid Högskolan i Kristianstad och därmed tagit en Magisterexamen i Biologi 2004, och därefter studerat till Biomedicinsk analytiker med inriktning mot veterinärmedicin vid Högskolan i Kristianstad med examen 2012.