Viktig info angående ombyggnaden av Föreningsgatan inför ert besök

Besökande till kliniken ombeds därför att köra in till klinikens parkering från bakgatan Bryggargatan nr 16. Det kommer vara skyltat från Föreningsgatan. Ni svänger in vid AD Bilverkstad och kör in genom de öppna grindarna rakt fram. Parkering finns dels på vår vanliga kundparkering (kör igenom ytterligare ett par öppna grindar) eller mellan grindarna mot muren till.

Joakim Nilsson
Övriga

Joakim Nilsson

Fastighetsansvarig
Övriga

Joakim Nilsson

Fastighetsansvarig

Joakim är en händig "hemmasnickare" med ansvar för fastighet, fordon och teknisk utrustning/apparatur inom AniCura Skåne. Han har tidigare arbetat inom friskvård och hotellbranschen. Joakim utgår från AniCura Djursjukhuset Hässleholm och är behjälplig till stora som små projekt.