Priser AniCura Västra Djursjukhuset

Nedan finner du några av våra fasta priser. Hos oss på AniCura Västra Djursjukhuset kan du betala med alla vanligt förekommande betal- och kreditkort.

Om ditt djur kommer in akut eller har en oklar sjukdomsbild/skada är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift.Varje patient är unik och tillsammans med dig som djurägare bestäms vilka åtgärder som ska göras för ditt djur. Varje åtgärd som vi utför – t.ex. ultraljud, röntgen, kirurgiskt ingrepp, sedering, dropp osv. – har ett fastställt pris och du och din veterinär har under vårdtiden en dialog om både djurets behandling och kostnaden.

Vaccination

   
Hund (valpsjuka, parvo, smittsam leverinflammation, kennelhosta) 679:-  
Hund (kennelhosta) 679:-  
Hund (rabies) 860:-  
Katt (kattpest, kattsnuva) 679:-  

Kastration katt

   
Kastration honkatt 2130:-  
Kastration hankatt 1210:-  

Kastration hund

   
Kastration hanhund < 30 kg (ej kryptorkid) 6740:-  
Kastration hanhund > 30 kg (ej kryptorkid) 7770:-  
Kastration tik < 30 kg 9990:-  
Kastration tik > 30 kg 11420:-  

Rehab

   

Rehab första besök

1700:-  

Rehab klippkort 10 tillfällen

8290:-  

SKK-Röntgen

   
I dessa paketpriser ingår sedering (lugnande medicin som vi ger enl SKK:s rekommendationer) samt röntgenbilder. Observera att SKK:s avläsningsavgift betalas på SKK:s hemsida av dig som djurägare först.    
Höftledsröntgen HD 2280:-  
Armbågsröntgen ED (armbågar) 2180:-  
Höft- och Armbågsröntgen HD/ED 2990:-  

Ögonlysning

   
Enstaka hund/katt 880:-  
Från hund/katt nummer två 780:-  

Kullar

   
Priser gäller per åtgärd och individ. Priserna är samma både hund eller katt.    
”Kull” besiktning 810:-  
”Kull” chip 580:-  
”Kull” vaccination 510:-  

Tandvård 

   
Tandstenspaket hund 5780:-  
Tandstenspaket katt 4750:-  

Övrigt

   
Utfärdande av EU pass 900:-  
Dräktighetskontroll ultraljud (inkl besöksavgift) 2490:-  
Dräktighetskontroll röntgen (inkl besöksavgift) 2070:-  
Progesteronprov första 1230:-  
Vi reserverar oss för eventuella fel eller prisjusteringar.    

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.