Charlotte Holm-Nielsen
Leg. Djursjukskötare

Charlotte Holm-Nielsen

Legitimerad Djursjukskötare
Leg. Djursjukskötare

Charlotte Holm-Nielsen

Legitimerad Djursjukskötare

Vikarierande Biträdande Sköterskechef

Charlotte är Leg Djursjukskötare och har utbildat sig i Danmark, tog sin examen 2010 och har arbetat i Sverige sedan dess. Charlotte har tidigare bl a tjänstgjort på Malmö djursjukhus samt Öresundskliniken, och valde glädjande nog att kom till oss i Hässleholm under vintern 2017. Charlotte är vidareutbildad inom anestesi i Danmark mellan 2016-2017, och arbetar huvudsakligen inne på operationsavdelningen, men ses även ute på akutmottagningen då och då. Hemma ryms både hundar, katter och getter!

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.