Anneli Nilsson
Leg. Djursjukskötare

Anneli Nilsson

Legitimerad Djursjukskötare
Leg. Djursjukskötare

Anneli Nilsson

Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

  • Kandidatexamen i Djuromvårdnad

Anneli har utbildat sig till Leg Djursjukskötare vid SLU i Skara och tog sin examen 2013. Anneli är mångsidig, men trivs bäst med att ta hand om de inskrivna patienterna under deras

vistelse på djursjukhuset och säkerställer att de mår väl både fysiskt och psykiskt. Utöver vårdnadsbiten hyser Anneli ett stort intresse för vårdhygien.