Cornelia Aronsson
Djurvårdare

Cornelia Aronsson

Djurvårdare nivå II
Djurvårdare

Cornelia Aronsson

Djurvårdare nivå II

Cornelia är utbildad djurvårdare från Ingelstads gymnasium och arbetar numera med utökad kompetens. Cornelia tillbringar sin tid huvudsakligen på vårdavdelningen där hon tar hand om de inneliggande djuren. Jag älskar mitt yrke, säger Cornelia, bäst av allt är när en riktigt, riktigt kritisk patient tillfrisknar och får komma hem igen!

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.