Laboratorium

Laboratoriet - en viktig del i diagnostikkedjan

Ett välutrustat lab och våra kemister har hög kompetens

Vårt laboratorium på AniCura Läckeby Djurklinik är en viktig del när vi ställer diagnos på våra patienter. Här jobbar tre kemister som tar hand om alla prov. Vi har ett välutrustat lab och hög kompetens på våra kemister vilket gör att de allra flesta analyserna kan vi göra själva och få provsvar snabbt. En del behöver vi dock skicka externt och använder då laboratorium både i Sverige men även i övriga Europa och USA. 

Våra prover

Hematologiprov

Här ser vi hur blodbilden ser ut, te x kan vi se om det föreligger en infektion eller blodbrist.

Kliniska kemiprov

Visar hur tex lever- och njurvärden ser ut.

Bakterieodling

I vårt bakt.lab odlar vi fram bakterier från olika källor, te x sår eller öronsekret för att ta reda på vilka bakterier som orsakar en infektion. På så sätt kan vi sätta in rätt sorts antibiotika om det ens behövs antibiotika. 

Hormonprov

Behövs för att utreda hormonsjukdomar eller för fosterdiagnostik där vi undesöker var i löpcykeln en tik är inför parning.

Urinprov

Urinprov undesöks vanligen med en urinsticka, samt att vi tittar på urinen i mikroskop. I mikroskopet kan vi se om det finns urinkristaller eller celler som normalt inte ska finnas där.

Fästingburna infektioner

På vårt lab är vi stolta att kunna diagnostisera fästingburna infektioner som anaplasma, där vi både kan mäta anitkroppshalten men även detektera anaplasmabakterien med ett DNA prov.

Fästingburna bakterier

Borrelia och anaplasmabakterier kan överföras till människor och djur via fästingbett. Fästingarna kan ha fått bakterierna när de sugit blod från värddjur, så som rådjur eller smågnagare. Idag när vi har mildare klimat kan vi och våra husdjur bli smittade nästan hela året.

PCR

PCR står för polymerase chain reaction och är en metod för att "kopiera" DNA eller RNA.På detta vis kan bakteriers DNA/RNA detekteras i ett prov. Provet kan vara blod, synovia, CSF, vävnadsprov eller organprov. För att kunna analysera provet med hjälp av PCR måste DNA/RNA först extraheras fram ur provet. PCR är en mycket känslig metod och framförallt lämplig att använda i det akuta infektionsstadiet.

Serologi

Vid en serologisk analys undersöker man förekomsten av antikroppar i djurets serum genom fluorescensmikroskopering. Resultatet svaras ut i titer (spädning) mellan 1:80 och 1:1280. Provet kan titreras ytterligare om så önskas.

 

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.