Cat Friendly Clinic

AniCura Falu Djursjukhus är som enda klinik i regionen certifierad som kattvänlig klinik eller på engelska Cat Friendly Clinic (CFC) som är framtaget av International Society of Feline Medicine (ISFM). Det innebär att vi har utformat klinik och arbetssätt på ett för både katt och kattägaren optimalt sätt där vi gör vårt yttersta för att minimera stressen för katten före, under och efter besöket.

Förutom att se till att katterna har separat väntplats och särskilt undersökningsrum där hundar inte har vistats innebär CFC silver certifiering bland annat att vi har utbildat vår personal för att kunna bemöta och behandla katter på bästa sätt.

Som ISFM:s Cat Friendly Clinicsystem ackrediterad klinik har vi uppnått en högre standard i hur katter tas omhand i och med att vi:

  • Förstår katters behov och har arbetat för att göra veterinärbesöket mer kattvänligt.
  • Förstår hur katter skall behandlas och hanteras varsamt och med omsorg.
  • Har en hög kunskapsnivå och utrustning för att bedriva god vård av katter.

Läs mer om Cat Friendly Clinic här.

 

Angela Janeke, legitimerad djursjukskötare, är vår ”Cat Advocate” (kattföreträdare)  - som säkerställer att den kattvänliga standarden upprätthålls och efterföljs, samt är öppen för samtal med dig som kattägare.

Hos oss vill vi bemöta din katt med trygghet, omtanke, kompetens och självklart rätt "kattityd".

 

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.