Remiss

AniCura Gärdets Djurklinik är en egen remissinstans men vi samarbetar nära med Djursjukhuset Albano. I första hand tar vi emot patienter för tandåtgärder, mjukdelskirurgi, internmedicin, röntgen & UL.

Skicka remissen

Vi tar emot remisser, remissvar och journalkopior via mail, post och telefon.

E-mail: gardet.remiss@anicura.se 
Post
: AniCura Gärdets Djurklinik, Remisser, Sandhamnsgatan 65, 115 28 Stockholm
Online via formulär på hemsida: Klicka här för att komma till remissformumuläret

Inbokning till specialister/icke akuta åtgärder

Vi bevakar inkomna remisser för inbokning till specialister/icke akuta åtgärder alla vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00 och besvarar då även övriga frågor på mail gardet.remiss@anicura.se.

 • Inkommande remisser/bilagor bevakas under våra öppettider.
 • Remisskoordinator kontaktar djurägaren snarast och föreslår tid.
 • Bokad tid meddelas remitterande veterinär via mail.
 • Remitterande veterinär får återkoppling av behandlande veterinär så snart djuret är färdigbehandlat.

Remissens innehåll

För snabb och korrekt hantering bör remissen uppfylla punkterna nedan;

 • Uppgift om djurägarens namn, adress, telefon samt gärna personnummer
 • Uppgifter om djuret; namn, ras, kön, födelsedata
 • Uppgift om försäkringsbolag och helst ett förhandsbesked
 • Remissen bör också helst vara dataskriven
 • Journalkopia bör bifogas liksom röntgenbilder om sådana finns
 • Vi vill helst ha bilder i Dicom-format och helst på skiva/sticka då det ger bättre bildkvalitet.
 • Remitterande veterinär ska skriva sitt namn tydligt
 • Frågeställning/önskad undersökning ska tydligt framgå
 • Skriv också gärna om du remitterar hela fallet eller om du enbart remitterar till en under-sökning, exempelvis ultraljud. För att undvika missförstånd är det viktigt att både vi och ägaren informeras om detta. När patienten enbart remitteras för en undersökning lämnas svar av remitterande veterinär dvs. av dig.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.