Webb- och integritetspolicy

Upphovsrätt, varumärken och villkor för användande

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör AniCura. AniCura är ett skyddat varumärke. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något sätt. Samtliga varumärken, logotyper, symboler, bilder och andra kännetecken tillhör AniCura om inte annat anges.

Samtliga bilder får användas och publiceras i samband med artiklar och intervjuer i vilka AniCura är inblandad i eller omnämns förutsatt att upphovsrätt, ”Copyright AniCura” alltid anges vid publicering.

Om inte annat uttryckligen anges är det tillåtet att kopiera, skriva ut och sprida publicerade dokument på webbplatsen, förutsatt att:

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från denna webbplats i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från AniCuras webbplatser kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. AniCura kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Informationspolicy

AniCura ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av användandet av webbplatsen eller dess innehåll.

Andra webbplatser

På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. AniCura tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i information eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.

Integritetspolicy

Inga bilder på djurägare eller patienter har publicerats utan djurägarens skriftliga medgivande. AniCura fäster stor vikt och respekterar den personliga integriteten och samlar inte in eller bearbetar personuppgifter såvida inte den berörda individen skickat in sådana frivilligt. AniCura följer nationella dataskyddslagar som styr användning och insamling av data.

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, t ex vid registrering eller deltagande i en kundundersökning eller för att du vill få information tillsänt dig. När du lämnar personlig information till AniCura kan det hända att vi använder denna för att kontakta dig. Anledningen till att AniCura gör dessa registreringar är att vi vill utveckla vår service och våra tjänster samt informera våra kunder om nya tjänster och erbjudanden som kan intressera dem. AniCura följer gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter och lämnar inte ut personligt identifierbar information till tredje part utan legitima skäl.

E-post

När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från AniCura kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från AniCura ska det finnas en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick.

Policy för användargenererat innehåll

Som användare av webbplatsen accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare. Inlägg och kommentarer är inte förhandsmodererade av AniCura. Som användare av denna webbplats är du själv juridiskt ansvarig för innehållet i inlägg och kommentarer.

För innehåll som publiceras på denna webbplats gäller följande riktlinjer:

AniCuras användning av cookies

Denna webbplats använder cookies som hjälper oss att anpassa vår webbplats för våra besökare. Vi sparar inte personlig information om våra besökare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, och i överensstämmelse med liknande lagstiftning i andra medlemsländer inom EU, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till, hur de kan undvikas samt samtycka till användningen av dem.

Cookies är små textfiler som per automatik sparas i besökarens dator av den webbplats som besöks i syfte att ge besökaren åtkomst till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies. Den första typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på din dator. Denna används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen, temporär cookie, används endast under den tid du är inne på en sida. Denna tas bort i samma stund som du stänger din webbläsare.

Om du vill undvika cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies på din dator. Om du inte vill ta emot dem kan du själv göra en inställning på din dator som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till cookies, alternativt välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. Detta innebär dock att vi inte kan garantera att samtliga delar av webbplatsen fungerar som de ska. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.