Titel

Djurvårdare med utökad behörighet. Nivå 2

Utbildning

Kandidatexamen i biologi med inriktning etologi och djurskydd.