På vårdavdelningen hamnar våra patienter som efter en klinisk undersökning bedöms vara i behov av vård över dagen. Det sker vid exempelvis dropp, medicinering och undersökning.

Vårdavdelningen är uppdelad i tre separata avdelningar. En för katter och en för hundar samt en isoleringsavdelning. På isoleringen hamnar våra patienter som bedöms vara smittsamma. T.ex. en diarré patient.