På vårdavdelningen hamnar våra patienter som efter en klinisk undersökning bedöms vara i behov av vård över dagen. Det sker vid exempelvis dropp, medicinering och undersökning.

Vårdavdelningen är uppdelad i tre separata avdelningar. En för katter och en hundar samt en avdelning för de djur som behöver vara isolerade på grund av smittrisk.