Skälen till att hundar kastreras kan variera. Det kan vara ett led i behandling av en sjukdom eller för att man som ägare önskar att hunden kastreras för att undvika att den påverkas av könshormoner.

Bromölla

Ugnsvägen 4B 295 39 Bromölla
Hitta hit 0456-40 58 00

Vid kastration av hanhundar tas testiklarna bort och även vid kastration av tikar brukar livmoder, äggstockar och äggledare avlägsnas, men ingreppet kan även utföras genom titthålskirurgi och då tas endast äggstockarna bort.

Varför kastreras hundar?

Idag kastreras hundar av olika anledningar. Det kan vara av medicinska skäl som t ex vid kryptorkism, prostatit, testikelcancer, epilepsi eller diabetes. Det kan också vara beteenderelaterat. Hanhundar kan bli mycket påverkade av löpande tikar och visar det genom att de slutar äta, ylar kontinuerligt och försöker att rymma till tiken så snart tillfälle ges. Viktminskning och stress i samband med löpperioder kan vara en anledning till kastration. Genom en kastrering försvinner hundens sexualdrift och följaktligen uteblir beteenden som hör ihop med det. En del tikar kan bli påverkade eller trötta i samband med löp, medan andra har stora besvär av skendräktighet.

Kastrering av hanhund

Ett alternativ till kirurgisk kastrering är ett hormonimplantat som appliceras under huden på hanhunden. Det har samma effekt som en kirurgisk kastrering men effekten är tidsbegränsad. Allt som beskrivs nedan avseende påverkan på beteendet etc, gäller för kemisk kastrering såväl som för kirurgisk kastrering. Vid medicinska indikationer rekommenderar veterinären som regel kirurgisk kastrering. Det samma gäller även för vissa beteendeförändringar, men det utvärderas ofta först med ett hormonimplantat.

Det är viktigt att vara medveten om att vissa beteenden inte är direkt kopplade till hormoner och hanhundsbeteende. Generellt gäller att operationen endast ger ett positivt resultat om beteendet beror på könshormonerna. Det är viktigt att uppmärksamma att vissa beteenden är sexuellt styrda men beror inte enbart på hormonerna utan också av ett ”inlärt” beteende. Sannolikheten att hundens beteende förändras till det bättre ökar om den kastreras i ung ålder. Är hunden aggressiv mot andra hundar eller har ett kraftigt revirbeteende kan en kastrering ibland avhjälpa eller minska det. Problemet med rangordning mellan människa och hund kan normalt sett inte heller lösas med hjälp av en kastrering.

Instinkter som jakt och vallning försvinner vanligtvis inte i samband med en kastration. Om en hund är aktiv innan kastrationen, kommer den även med all sannolikhet att vara aktiv även efter en kastration. De beteendeförändringar en hund uppvisar efter kastration är individuella och stora variationer förekommer. Om beteendeförändringar uppstår kan det helt eller delvis bero på att hunden inte får lika mycket motion eller går upp i vikt efter kastrationen på grund av för energirik kost. Hundens personlighet formas mer av gener och miljö, än av könshormoner.

Operationen hanhund

För att hålla noggrann hygien vid operation är det viktigt att hunden förbereds inför operation på bästa sätt. Operationen utförs under fullständig narkos och smärtlindring ges i samband med och efter operation. När hunden är sövd rakas huden på pungen och området runt pungen, varefter den steriltvättas och desinficeras. Operationsområdet dukas in sterilt för att undvika infektioner. Området lokalbedövas innan operationen inleds. Vid operationen knyts blodkärl och sädesledare av och testiklarna avlägsnas via ett snitt antingen på eller framför pungen.

Eftervård hanhund

Såren är vanligtvis sydda med stygn som tas bort efter ca 10-12 dagar, eller sydda med stygn som försvinner av sig själva inom ett par veckor. Såret kan också vara limmat. Låt hunden bära en krage för att undvika att den kommer åt att slicka eller försöka ta bort stygnen. De flesta hundar accepterar kragen relativt snabbt och bryr sig inte om den. Efter kortare tillvänjning brukar de både kunna äta och dricka med krage utan problem.

Operationssåret utsätts oundvikligen för ständiga rörelser och bör därför inte belastas ytterligare genom onödig aktivitet. Hunden bör hållas kopplad under promenaden de första 14 dagarna och lek med andra hundar och hoppande bör undvikas.

De flesta kastrerade hundar kan gå hem samma dag och får med sig ett recept på smärtlindrande medel som ges till hunden några dagar efter hemkomsten. Hunden bör inte bli lämnad ensam hemma samma dag som operationen, men får normalt sett äta efter hämtning.

Det tar ett par veckor innan hormonerna helt har gått ur kroppen. Detta innebär att hunden under den första tiden kan genomföra en fertil parning med de spermier som finns kvar i sädesledarna. Spermier kan finnas kvar i bitestikeln upp till ca 2 månader efter kastrationen.

Sidoeffekter vid kastration av hanhund

Viktuppgång: Generellt påverkas hundens aptit och ämnesomsättningen genom könshormonerna. De dämpar hungerkänslorna hos de som inte är kastrerade, samtidigt som ämnesomsättningen indirekt stimuleras. Efter kastreringen upphör könshormonernas påverkan och det resulterar oftast i en ökad aptit samtidigt som energibehovet har minskat. Konsekvensen blir ofta övervikt om inte ägaren är medveten om riskerna och minskar dessa.

Om en hund ökar i vikt ökar risken för exempelvis diabetes, ledsjukdomar, kortare medellivslängd, minskad uthållighet och sämre tolerans mot värme samt en ökad narkosrisk. Det brukar inte vara några problem att undvika övervikt efter kastreringen. Två faktorer spelar en avgörande roll; motion och byte- eller minskning av foder. Redan direkt efter operationen ska en noggrann kontroll av foderintaget göras och korrigeras, innan det blir en viktökning.

Förändrad pälskvalitet: Kastrering kan också innebära pälsförändringar. Medel och långhåriga raser kan få mycket stor tillväxt av underullen.

Urininkontinens: Kastration kan innebära ökad risk för urininkontinens, det vill säga att hunden läcker urin omedvetet fram för allt vid vila. Inkontinens beror på att urinrörets slutmuskler inte förmår hålla tätt då de inte längre står under påverkan av könshormonerna. Urininkontinensen kan inträffa allt ifrån 10 månader till flera år efter kastrationen. Urininkontinens på hanhundar är ovanligt efter kastration men risken finns. Den är mindre än 1% men i de fall det inträffar är det mer svårbehandlat än på tik.

Kastration av tik

Vid den traditionella metoden för kastration (ovariehysterektomi, OHE) avlägsnas, förutom äggstockarna, även livmoder och äggledare, vilket innebär att risken för att drabbas av livmoderrelaterade sjukdomar såsom livmoderinflammation (pyometra) försvinner. Även sjukdomar som diabetes och epilepsi kan förbättras om tiken kastreras. Slutligen mår vanligtvis tikar, som blir mycket trötta eller nedstämda i samband med löp eller som besväras av skendräktighet, bättre av att kastreras.

Lämplig tidpunkt för kastration av tik

En planerad kastration av en frisk tik bör ske under viloperioden mellan löp (anöstrus) för att risken för komplikationer ska bli så liten som möjligt.  Det är mindre lämpligt att planera en kastration under tiden då hunden löper eller är skendräktig, men det kan vara nödvändigt vid sjukdomstillstånd som exempelvis livmoderinflammation, då symtom ofta uppträder under den period efter löp då en del tikar blir skendräktiga.

Operationen tik

Vid kastration av en frisk hund lämnas djuret vanligtvis in på morgonen och kan gå hem igen samma kväll. Precis som vid alla operationer är hygienen viktig och hunden bör vara förberedd inför operation. Ingreppet utförs under full narkos och patienten får smärtlindring, både i samband med ingreppet och någon-några dagar efteråt.

När tiken är sövd rakas, tvättas och desinficeras magens undersida och området kläs in med sterila operationsdukar. Vid ovariehysterektomi görs ett snitt i bukväggen, och livmoder, äggledare och äggstockar avlägsnas.

Eftervård tik

Operationssåret bör inte utsättas för onödig belastning. Under de första dagarna efteråt bör längre promenader, lek med andra hundar samt hopp undvikas. Det rekommenderas att hunden koppelrastas fram till stygntagning eller efterkontroll.

För att undvika att hunden biter eller slickar på stygnen är krage ofta nödvändigt. De flesta hundar vänjer sig fort vid att ha krage och kan både äta och dricka med den på. I en del fall kan hunden istället få använda en body som skyddar operationssåret, förutsatt att hon låter bodyn och stygnen vara ifred.

Stygnen i huden tas efter ca 10 – 12 dagar. Ibland har operationssåret istället limmats, eller självupplösande tråd använts, och då behöver inte stygnen tas bort. Operationssåret ska kontrolleras dagligen. Det är normalt att området närmast såret blir lite svullet och att det kommer en sparsam mängd klar vätska eller några droppar blod. Om svullnaden är kraftig eller hård, området är varmt och rodnat, luktar illa eller om det rinner varig sårvätska kan det tyda på infektion och då ska veterinär kontaktas. Likaså ska veterinär kontaktas om det rinner blod från såret.

Sidoeffekter vid kastration av tik

Viktuppgång: Hundar som kastrerats blir lättare överviktiga, som en följd av att könshormonerna, vilka deltar i regleringen av både hungerkänslor och ämnesomsättning, inte längre frisätts. Överviktiga hundar löper större risk att utveckla sjukdomar som diabetes, hjärt- och cirkulationsrubbning, ledsjukdom och de kan få sämre ork och värmetolerans samt kortare livslängd. Därför är det viktigt att inför eller i samband med kastration, kontrollera hundens energiintag och vid behov minska portionsstorleken något och/eller byta till lågenergifoder. Motion är också en bra förebyggande åtgärd mot övervikt, för både kastrerade och icke-kastrerade hundar.

Pälsförändringar: Förändrad pälskvalitet kan också ses efter kastration. Hos mellan- och långhåriga raser kan detta bli mer märkbart, då de kan få ökad tillväxt av underullen.

Urininkontinens: Urininkontinens kan uppträda från ca 10 månader till flera år efter kastration. Inkontinensen kan oftast behandlas framgångsrikt med medicin, men behandlingen kan bli långvarig, ibland livslång. Innan diagnosen inkontinens ställs, bör andra orsaker till urinläckage, såsom urinvägsinfektion, uteslutas.

Bromölla

Ugnsvägen 4B 295 39 Bromölla
Hitta hit 0456-40 58 00