Hundar vaccineras mot parvovirus, valpsjuka och smittsam leverinflammation (hepatit) samt vanligtvis även mot kennelhosta.

Värnamo

Jönköpingsvägen 43 A 331 34 Värnamo
Hitta hit 0370-106 60

Vaccination hund

Grundvaccination av hund görs vid två tillfällen med 3-4 veckors mellanrum, tidigast från 6 veckors ålder, men vanligtvis vid 8 veckor och 12-13 veckor. När hunden fyller ett år ges en tredje spruta och därefter bör den vaccineras årligen mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus.

DHP-vaccin

DHP-vaccin är en kombination som ges i en spruta och skyddar mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus. Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är potentiellt livshotande sjukdomar som lyckligtvis förekommer i ringa omfattning i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Genom att låta vaccinera din hund mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i hundpopulationen, på en låg nivå. Vaccinering med DHPPi ger även skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta.  

Pi / KC-vaccin

Vaccination mot enbart kennelhosta kan göras med Pi-vaccin respektive KC-vaccin. Pi-vaccinet ger skydd mot ett smittämne som orsakar kennelhosta och KC-vaccinet, som ges i nosen, skyddar mot två av de smittämnen som orsakar kennelhosta. Kennelhosta är sällan en svår sjukdom, men kan vara besvärlig för det sjuka djuret, och bana väg för följdinfektioner som i sig kan vara allvarliga. Kennelhosta orsakas av flera olika smittämnen.

Inför vaccinationen

Vid själva vaccineringen ska hunden vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska hunden vara vaccinerad mot rabies, ha giltig chipmärkning och ett EU-pass. I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mycket sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Kontakta oss för mer information om du planerar att resa utomlands med din hund. Detsamma gäller om du planerar att ha en tik i avel.

Vaccination katt

Grundvaccination av katt görs vid två tillfällen, det första som tidigast då katten är 8-9 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vartannat år mot kattpest.

Tricat och Ducat-vaccin

Kattpest är en allvarlig och inte sällan dödlig sjukdom, och även kattsnuva kan ha ett mycket allvarligt förlopp. Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i kattpopulationen, på en låg nivå. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål, och de bör därför också vara vaccinerade. Vi använder vaccinen Tricat mot kattpest och kattsnuva och Ducat mot kattsnuva.

Inför vaccinationen

Vid själva vaccineringen ska katten vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Utöver basvaccination erbjuds även vaccin mot bland annat de kroniska och dödliga kattvirussjukdomarna FIV och FeLV. Dock har vi inte de hemma i vårt standardutbud, fråga oss gärna om en sådan vaccination är aktuell för er.

För katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katten vara vaccinerad mot rabies, ha giltig chipmärkning och ett EU-pass.

Vaccination kanin

Vi rekommenderar årlig vaccination mot kaninpest (myxomatos) och för kaniner i södra halvan av landet även mot kaningulsot. Kaniner som träffar andra kaniner i samband med utställningar eller tävlingar samt kaniner som riskerar knott- eller myggburen smitta är särskilt utsatta och bör vara vaccinerade. Vaccination ges helst på senvintern.

Kaninpest och kaningulsot är mycket smittsamma och har mycket hög dödlighet. Det finns ingen bot mot dessa sjukdomar. Kaningulsot smittar direkt mellan kaniner men även indirekt via föremål samt med hjälp av stickande insekter som knott och mygg. Kaninpest smittar via direktkontakt och med hjälp av stickande insekter. Från att tidigare ha varit ett problem framför allt i södra Sverige har sjukdomen nu spritt sig norrut.

Kaniner kan vaccineras från 5 veckors ålder och därefter årligen. Kaninen utvecklar skydd mot sjukdom ca 3 veckor efter vaccinationstillfället. Under pågående utbrott kan vaccinationsrekommendationerna ändras.

Värnamo

Jönköpingsvägen 43 A 331 34 Värnamo
Hitta hit 0370-106 60