Kort info för dig som vill veta mer - vanliga frågor

Nöjda kunder - en förutsättning för förnyat förtroende

Inom AniCura är vi övertygade om att högkvalitativ djursjukvård, utförd av kunnig och omtänksam personal, leder till nöjda djurägare. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och arbetar hårt för att möta ökade krav och önskemål. Det är viktigt för oss att både du och ditt djur känner trygghet hos oss vad gäller allt från vård till priser. Tveka inte att fråga - vi finns här för dig och ditt djur!

Gör en försäkring skillnad på priset?

Om ditt djur är försäkrat eller inte påverkar inte priset på vår vård. Samma prislistor gäller för alla. Däremot kan det faktum att djuret är försäkrat påverka ditt val av behandling. Vi vet att många som besöker oss inte känner till vilken försäkring de har, därför frågar vi alltid om just ditt djurs försäkring. I och med att frågan om försäkring ställs tidigt, ofta redan i samband med bokning, har du möjlighet att kontakta ditt försäkringsbolag i god tid och ta reda på försäkringens omfattning. Detta gör vi av omtanke och för att du ska veta vilka valmöjligheter din försäkring ger dig.

Varför finns det ingen komplett prislista?

För standadiserade ingrepp eller behandlingar som exempelvis vaccinationer, kastrationer, besiktningar och HD/ED-röntgen finns alltid en fast prislista, fråga oss gärna! Vad gäller icke-standardiserade ingrepp och behandlingar är det däremot inte möjligt att skapa en komplett prislista, eftersom alla patienter är unika och veterinärens arbete går ut på att finna rätt behandling för varje situation. Det innebär ofta en undersökningskedja där nästa steg beslutas först efter provsvars- och behandlingsresultat. Du bör därför alltid ha tät kontakt med behandlande veterinär genom djurets hela behandling.

Låt oss prata pris!

Det kan ibland upplevas som jobbigt att prata kostnader i samband med vård. Tyvärr är missförstånd kring vad vård kostar den vanligaste orsaken till irritation och missnöje. Vår ambition är att diskutera behandlingsalternativ med dig och att löpande hålla dig informerad om pris under ditt djurs hela behandling. Hjälp oss gärna genom att fråga vad föreslagna undersökningar och behandlingsalternativ kostar.

Varför kan jag inte betala via faktura?

Tidigare tillät vi betalning via faktura. Tyvärr har betalningen allt för många gånger uteblivit och därför finns inte längre detta alternativ. Vi beklagar detta och hoppas på ditt överseende.

Vad innebär direktreglering?

Betalning sker alltid i samband med besök. Om du har försäkring och önskar direktreglering hjälper vi dig gärna med detta under försäkringsbolagets öppettider. En direktreglering innebär att du endast betalar din självrisk till oss och så fakturerar vi försäkringsbolaget resten. Denna service tar vi betalt för i form av en direktregleringsavgift.

Vem bestämmer vad det får kosta?

För dig som djurägare är det bra att känna till att hos oss avgörs alltid omfattningen av den medicinska utredningen i nära dialog med dig - inga utredningar eller behandlingar påbörjas utan ditt medgivande. Med detta sagt, ser vi i första hand alltid till djurens bästa - behandlingar och ingrepp får aldrig ske på bekostnad av detta och ska alltid vara etiskt försvarbart.

Vad är det som kostar?

Djursjukvården är, till skillnad från humanvården, varken momsbefriad (djursjukvård beskattas med 25 % moms) eller skattefinansierad. Detta betyder att det är du som kund som själv betalar de vårdkostnade som uppstår. Priset hänger ihop med typ av vård och behandling, tidpunkt för vård (dag, natt, helg), eventuell specialistkompetens och tillgång till skärskild medicinsk utrustning. Våra priser speglar kostnaden för den personal du träffar men även övriga kostnade för lokaler, serviceavtal, telefonbemanning, IT-stöd och maskinpark. Vi arbetar för att hålla kostnaden nere, men för oss kommer kvalitet och service i första rummet - AniCura är därför inte alltid det billigaste alternativet, men vi tål att jämföras.