Toggle menu

Annika Barghi


Leg. Djursjukskötare, Narkossköterska

Utbildning

2 årigt Gymnasium, Anestesi och flertalet djuromvårdnadskurser, Håkan Björklunds hundsjukvård Distans 2 år, Hundens beteendebiologi Linköpings Univ Distans 2 år, Röntgenteknik, Akutsjukvård

Specialområde

Polikliniken och Röntgen

Tidigare arbeten: Södra Djursjukhuset Stockholm, Malmö Djursjukhus, Ystad Smådjursklinik. Började på Veterinäboden 2013