Toggle menu

Priser

Här följer några priser som våra kunder frågar mest om:

Vaccinationer

Nobivac DHPPI 490 kr
Nobivac PI 350 kr
Nobivac Tricat 380 kr
Nobivac Ducat 350 kr
Nobivac Rabies 490 kr

 

Normal kastration

Tik, upp till 20 kg 6400 kr
Tik, över 20 kg 7100 kr
Hane, upp till 20 kg

4000 kr

Hane, över 20 kg 4300 kr
Honkatt (inkl öronmärkning) 1380 kr
Hankatt (inkl öronmärkning)
   
   
780 kr