Toggle menu

Historia


Veterinärboden startades 2001

Morten Nilsen, 30 år gammal, arbetade som veterinär på ett djursjukhus i Stockholm och tog en vild chansning att öppna en praktik i Sörmländska Åkers Styckebruk 2001.

Han köpte ett hus där övervåningen blev bostad och nedervåningen blev praktik.  I huset hade det tidigare varit en butik, brödboden. Därav blev namnet på praktiken just Veterinärboden!

Mortens tanke var att arbeta med 50% smådjur och 50% lantbruksdjur men i den hund och kattäta orten var allt annat än 110% smådjur inte aktuellt. Morten har alltid haft djuren i fokus och eftersträvat en bra relation med patienterna, att djuren ska känna sig lugna hos oss.

Redan efter 2 månader behövde en sköterska anställas och valet på Pia Salmela var solklart. Pia och Morten hade arbetat ihop i många år tidigare. Tyvärr kunde Pia inte komma loss förrän efter nästan 1 år. Men den som väntar på något gott..

2006 anställde vi ytterligare 1 veterinär och 1 receptionist. Samma år utseddes Morten till Årets Företagare av Rotary med följande motivering:

Morten Nilsen har genom sin stora yrkesskicklighet som veterinär och en föredömlig serviceanda utvecklat Veterinärboden i Åkers Styckebruk till att bli ett begrepp för djurägare i Åkers Styckebruk- Mariefred med omnejd.

För Morten hamnar alltid djuren i centrum vilket medfört att han även gör ett omfattande och oegennyttigt arbete för sina fyrbenta skyddslingar.

2007 hade vi vuxit ur våra lokaler och flyttade till vår nuvarande lokal som är Åkers gamla distriktssköterskemottagning. Personalskalan utökades ytterligare vid flytten.

2014 fick vi chansen att ansluta oss till AniCura vilket ger oss en ökad trygghet och vi får förbättrade resurser till veterinärmedicinsk utrustning, tillgång till fortbildning och ett nordiskt kompetensnätverk!

Idag är vi 9 anställda och tar emot ca 8000 patienter per år och det är vår trogna sköterska Pia som är VD.

Vår ambition är att hålla en hög veterinärmedicinsk nivå i ett personligt format.