Legitimerad veterinär.

ulrika.ytterberg@anicura.se

Efter veterinärlegitimation i Uppsala 1988 arbetade Ulrika några år på Nyköpings smådjursklinik. 1992 startade Ulrika tillsammans med sin man, Animalen Djursjukhus I Södertälje.

Efter att ha arbetat som klinikchef i kombination med kliniskt arbete på Animalen i drygt 25 år, längtade hon efter att slippa det administrativa arbetet och mer renodlat arbeta med det hon älskar mest, nämligen kontakten med djuren och dess ägare på poliklinikmottagningen.

Ulrika har genom åren löpande deltagit i otaliga kurser och kongresser, oftast med fokus på hudsjukdomar och internmedicin hos både hund och katt.

Utbildning

Veterinärexamen 1988 i Uppsala.

Specialområde

Hudsjukdomar, internmedicin.