Legitimerad veterinär

maria.bernland@anicura.se

Maria jobbade som djursjukvårdare under tiden hon studerade och därefter som Veterinär på Varbergs Djurklinik och Viskadalens Djurklinik.
Hon är under utbildning för att bli specialiserad i hunden och kattens sjukdomar. 
Hemma styr whippeten Frankie och den tvåbenta sambon.

Utbildning

Utbildning: Veterinärexamen 2016, Warsawa, Polen.

Specialområde

Tandsjukdomar. Ultraljudsdiagnostik. Mjukdelskirurgi.