Toggle menu

Lina Ruda


[Missing text '/general/email/' for 'Swedish']: lina.ruda@anicura.se

Legitimerad veterinär. Veterinärchef.

Utbildning

Veterinärexamen 1997. Specialistkompetens i Hundens och Kattens Sjukdomar.

Specialområde

Invärtesmedicin. Kattmedicin. Bilddiagnostik (Ultraljud- CT/skiktröntgen-Röntgen)

Lina tog sin veterinärexamen i Uppsala 1997. Under åren 1997-2006 arbetade hon inom diverse veterinärmedicinska yrkesområden och hon har en bred erfarenhet från olika delar av veterinäryrket. 

2007-2016 arbetade hon på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg där hon särskilt inriktade sig på medicinska utredningar, bilddiagnostik och kattmedicin. Intresset för dessa områden har bara växt under åren och konstant fortutbildning sker inom dessa områden.

Hon har även bred erfarenhet av akut medicin och allmän kirurgi, och finner en stor glädje i att i samarbete med djurägaren finna det bästa vårdalternativet för det sjuka djuret.