Legitimerad veterinär.

inger.carlsson@anicura.se

Utbildning

Veterinärexamen 1983. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Speciell kompetens att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt.

Specialområde

Oftalmologisk, Ögon/Ögonsjukdomar, Ögonkirurgi, Ögonlysning

Inger Carlsson tog sin veterinärexamen i Uppsala 1983. Hon började sedan att arbeta som klinikveterinär på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg vilket hon gjort ända fram till 2007. Inger är en av grundarna till AniCura Västra djursjukhuset.

Under åren har Inger skaffat sig en mycket stor erfarenhet och bred kompetens inom de flesta områden inom både kirurgi och medicin. Hon har under en längre tid inriktat sig på ffa ögonsjukdomar och ögonkirurgi. Inger har deltagit i ett flertal nationella och internationella kurser, symposier och kongresser. Hon har också under sin ögonutbildning under en månads tid gått i lära hos professor Frans Stades, en av Europas ledande ögonveterinärer, vid veterinärhögskolan i Utrecht. Hon är en av de få officiella ögonlysarna i Sverige. På senare år har hon även vidareutbildat sig i diagnostik och behandling av tandsjukdomar, ett område som är under stark utveckling på veterinärsidan.

På AniCura Västra Djursjukhuset kommer Inger Carlsson även i fortsättningen att bl a utföra avancerade ögonbehandlingar och ögonoperationer samt tandbehandlingar.