Legitimerad veterinär.

helena.uppstrom@anicura.se

Helena tog sin veterinärexamen i Uppsala 2011. Efter examen började hon arbeta på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg.

Helena har jobbat på Anicura Västra Djursjukhuset sedan hösten 2016. Hon håller på att vidareutbilda sig för ”Specialistkompetens inom hunden och katten sjukdomar” samt fortbildar sig löpande med kurser.

Helena tycker internmedicin och framförallt diabetes mellitus, är särskilt intressanta områden.

Utbildning

Veterinärexamen 2011.

Specialområde

Allmän medicin. Allmän kirurgi.