Legitimerad veterinär.

andrea.stahl@anicura.se

Utbildning

Veterinärexamen 2011.

Specialområde

Allmän medicin och allmän kirurgi.

Andrea tog veterinärexamen 2011på Norges veterinärhögskola Oslo. Har sedan sin examen bland annat gått Acessias tandkurs för extraktion av hundens och kattens tänder. Andrea har tidigare jobbat på Anicura Djurdoktorn i Linköping och Distriktsveterinärerna.

Andrea är särskilt intresserad av odontologi (tänder) och kirurgi samt allt som gäller katter.