Veterinärer

Vi är idag 25 veterinärer.

Flertalet av våra veterinärer har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, några har specialiserat sig inom egna intresseområden som t.ex. onkologi, ortopedi, dermatologi och oftalmologi. Vill du veta mer om en veterinärs specialområde är det bara att klicka på deras porträtt.