Legitimerad djursjukskötare.
Gruppledare Operation