Legitimerad djursjukskötare. Gruppledare Operation.