Legitimerad djursjukskötare. Gruppledare polikliniken.