Legitimerad Biomedicinsk Analytiker.

Jill Strömberg är legitimerad Biomedicinsk analytiker och har jobbat många år inom bakteriologi, bland annat inom tuberkulosdiagnostik. Hon har även erfarenhet från transfusionsmedicin. Jill utbildar sig nu fortlöpande inom veterinärmedicin.