Förutom besiktningar och EU-pass kan våra veterinärer även hjälpa till med andra typer av officiella intyg.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

Detta kan vi hjälpa dig med:

Nedan kan du läsa mer om några av intygen man kan få:

Hälsointyg

Inför resa till vissa länder utanför EU krävs att djuret har ett hälsointyg. Vi rekommenderar att man tar reda på vad som gäller för det aktuella landet hos deras ambassad eller konsulat. Ofta ska ett särskilt formulär användas.

Det finns även andra sammanhang då djurägare kan behöva uppvisa intyg, t ex vid vissa tävlingar. I dessa fall räcker det ofta att veterinären författar ett intyg i samband med besöket.

Specialistintyg

Inom vissa raser finns hälsoprogram som kräver att hunden eller katten undersökts av en veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar eller annan specialistkompetens, t ex patellaintyg, intyg på hjärtstatus eller ögonlysning. Inom AniCura finns all slags specialistkompetens som är nödvändig för utfärdande av specialistintyg.

Livintyg

Om hunden eller katten har en livförsäkring begär försäkringsbolaget, i händelse av avlivning, dödsfall eller funktionsnedsättning, in ett livintyg utfärdat av veterinären som tagit hand om djuret. Innan avlivningen kan försäkringsbolaget kräva en undersökning av djuret för att säkerställa orsaken till avlivningen. Veterinären skickar vanligtvis livintyget i efterhand till djurägaren. 

Observera att alla våra kliniker inte erbjuder specialister inom samtliga områden vad gäller intygen. Kontakta din närmsta klinik för att få veta vad de kan erbjuda dig!

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700