En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

I samråd med dig som djurägare extraherar vi (dra ut) skadade tänder. I vissa fall behöver vi sedan sy några stygn i tandköttet som sedan resorberas, det vill säga att man inte behöver ta bort stygnen efteråt eftersom kroppen själv löser upp stygnen. 

Djuret får sedan vakna under övervakning. 

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700