Vid en ögonlysning undersöks ögonen för att upptäcka tecken till ärftliga ögonsjukdomar. Detta är en viktig undersökning för att undvika att hundar och katter för ärftliga sjukdomar vidare.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

På AniCura Västra Djursjukhuset jobbar två auktoriserade ögonlysare, Inger carlsson och Anna-Karin af Klintenberg.

Vid ögonlysning är det bra om du kan vara på plats 20 minuter innan bokad tid så att dropparna hunden får i sina ögon hinner verka. Glöm inte att ta med dig stamtavlan!

Naturligtvis ögonlyser vi även katter i de fall det behövs enligt Sveraks hälsoprogram.

Undersökningen utförs av en veterinär som är auktoriserad ögonlysare, det vill säga har genomgått en specifik utbildning och examination för att bedöma ärftliga ögonsjukdomar på hund och katt. Olika rekommendationer för ögonlysning finns för olika raser. Kontakta aktuell rasklubb för mer information.

Inför ögonlysningen

Vid ögonlysning bör stamtavlan medtas. Om hunden har blivit ögonlyst tidigare är det bra om ögonlysningsintyget från föregående undersökning också medtas. Ett intyg med hundens och ägarens uppgifter fylls i och undertecknas. I samband med underskriften godkänner djurägaren att ögonlysningsresultatet blir offentligt. Djuret måste vara ID-märkt för att undersökningsresultatet ska vara giltigt.

Hur går det till?

Innan undersökningen droppas ögonen med ett pupillvidgande medel för att ögats inre delar ska kunna undersökas. Det tar ca 20 minuter för pupillen att vidga sig och två timmar eller mer innan pupillen kan dra ihop sig normalt igen. Ögondropparna är inte obehagliga för hunden, däremot är ögat ljuskänsligt när pupillen är vidgad, så det är bra att låta hunden undvika starkt solljus eller stark belysning i ett par timmar efter undersökningen.

Undersökningen utförs i ett rum som är mörklagt. Veterinären tittar på ögonbotten, linsen, hornhinnan och ögonlocken med olika instrument. Undersökningen gör inte ont och går vanligtvis snabbt.

Efter undersökningen fyller veterinären i intyget och meddelar om djuret är fritt från ärftliga sjukdomar eller inte och anger vid förändringar hur ärftligheten ska bedömas. I vissa fall kan en diagnos inte ställas vid undersökningstillfället utan behöver följas upp av ytterligare undersökningar efter en tid som anges av veterinären.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700