Tillstånd som kan kräva en medicinsk utredning är exempelvis när ett djur har börjat dricka mycket, äta dåligt, kräkas ofta eller har diarré.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

Hos oss på AniCura Västra Djursjukhuset finns tekniska resurser och medicinsk kompetens för att utreda de allra flesta sjukdomstillstånd hos hund och katt.

Medicinsk utredning kan även behövas vid beteendeförändring allmäntillstånd eller avvikande pälskvalitet eller muskelansättning. Den medicinska utredningen inleds med att djurägaren får svara på frågor om djurets sjukdomshistoria (anamnes). Därefter görs en klinisk undersökning och vanligtvis tas blodprover för att få en uppfattning om hundens eller kattens blodvärden samt funktionen hos inre organ. Ofta kompletteras undersökningen med urinprov och utökad blodprovstagning, för t ex hormonanalys.

Utifrån vad som framkommit av anamnes, undersökning och provtagning kan även olika bilddiagnostiska undersökningar ingå i utredningen, t ex röntgen, ultraljudsundersökning eller endoskopi. Ibland blir det aktuellt att skriva in hunden eller katten för att göra mer omfattande undersökningar, t ex vissa ämnesomsättningsrubbningar, eller för att ge behandling av sjukdomssymtomen och den underliggande sjukdomen.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700