Allvarligt sjuka djur kan behöva vårdas på intensivvårdsavdelning.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

På intensivvårdsavdelningen på Västra Djursjukhuset (IVA) vårdas patienter med kritiska tillstånd som lunginflammation, hjärtsvikt, förgiftningar, kramper, andningssvårigheter, trauma.

Avdelningen är utrustad med specialutrustning för att hjälpa mycket sjuka patienter. Till exempel har vi här syrgas, akutmediciner, värme, infusionspumpar, EKG, pulsoximeter och blodtrycksmätare men vi har även en utökad övervakning eftersom de här patienterna behöver intensiv vård och omsorg.

Intensivvårdsavdelning (IVA) är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling, i form av exempelvis syrgastillförsel, värmereglering och olika sorters intravenöst dropp. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården.