Allergitest och hyposensibilisering

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest exempelvis genom blodprov för att kunna analysera hundens antikroppar mot olika allergener.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

På AniCura Västra Djursjukhuset har vi veterinärer och djursjukvårdare som har hudproblem hos hund och katt som sitt specialområde och har gått flertal kurser inom ämnet.

Allergi hos katt och framförallt hund är ett relativt vanligt problem hos våra husdjur idag. När man uteslutit alla andra orsaker till klåda kan man ställa diagnosen omgivningsallergi/atopi. 

Vid misstänkt omgivningsallergi kan man gå vidare med att göra ett pricktest eller ta ett blodprov för att påvisa antikroppar mot de vanligaste typerna av allergener (allergiframkallande ämnen).

De vanligaste förekommande luftburna allergener som orsakar allergi hos hundar är damm-och förrådskvalster, gräs- och trädpollen, djurepitel (hudceller) samt mögel.

Vid ett pricktest så får djuret först lugnande medel, pälsen rakas bort på bröstkorgen där testet ska utföras och därefter sprutar veterinären in en liten mängd allergen i huden så att det uppstår en liten svullnad vid varje injektionsställe.

Testen läses av efter 15 minuter, vilket innebär att djurägaren får svaret under själva testutförandet. Vid en positiv reaktion får hunden en rodnad och en ökad storlek på svullnaden i huden där ämnet sprutats in.

Vid allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av hundens antikroppar mot olika allergener.

På AniCura Västra Djursjukhuset görs både pricktest och blodprovstest vid allergier. I vissa fall kan man behöva göra båda typerna av test men normalt sett räcker det med den ena typen. Vilken typ av test man väljer beror på lite olika saker såsom ålder, annan medicinering, vilka symtom djuret har och detta bestäms för varje enskild individ. 

Resultatet av allergitesterna kan ligga till grund för behandling genom s k hyposensibilisering. Hyposensibilisering kallas också bland annat allergivaccin, ASIT (allergenspecifik immunterapi), hyposens. Vid hyposensibilisering injiceras en liten mängd av de allergener som hunden visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionslösningen framställs specifikt för varje individ och injektionerna upprepas enligt ett förutbestämt tidsschema och ges i successivt ökande dos. Syftet är att hundens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Det tar upp till 8-12 månader innan man ser full effekt av behandlingen. Ca 80% av de behandlade hundarna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi. Det är väldigt få biverkningar associerade till hyposensibilisering.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700