Om ett djur behöver vård som det är svårt att ge hemma erbjuder vi möjlighet att skriva in djuret för vård över dagen eller en längre period.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

Vårdavdelningen AniCura Västra Djursjukhuset

Inne på vårdavdelningen har vi separata avdelningar för hund och katt, detta för att minska stressen det kan innebära att blanda de båda.

Katt

Katterna bor i ett separat kattstall i egen bur försedd med glasdörr inredd med filt/sovlåda, toalåda samt matplats. De har även utsikt över grönområdet utanför och kan bland annat få se en och annan fågel emellanåt vilket vi tror uppskattas.

På kattavdelningen finns även speciella burar för de katterna som behöver behandling med syrgas.

Hund

Hundarna bor i egen rymlig bur med filt och/eller korg och rastas minst 4 gånger per dag i vår inhägnade rastgård som ligger i direkt anslutning till vårdavdelningen. 

Intensivvårdsavdelningen (IVA)

På intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas patienter med kritiska tillstånd som lunginflammation, hjärtsvikt, förgiftningar, kramper, andningssvårigheter, trauma.

Avdelningen är utrustad med specialutrustning för att hjälpa mycket sjuka patienter. Till exempel har vi här syrgas, akutmediciner, värme, infusionspumpar, EKG, pulsoximeter och blodtrycksmätare men vi har även en utökad övervakning eftersom de här patienterna behöver intensiv vård och omsorg.

Behovet av inskrivning kan uppstå exempelvis när djuret behöver dropp, smärtlindring och observation efter en större operation eller i samband med en medicinsk utredning. Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilda patienten. Om större åtgärder än de som är planerade från början mot förmodan skulle behövas, kontaktar vi alltid dig innan. Om tillståndet för din hund eller katt snabbt förändras kontaktar vi dig omedelbart.

Om ditt djur opereras ringer vi alltid upp efter utförd operation.

Djuret kan vara inskrivet över dagen eller dygnet runt. Under övernattningstiden bor ditt djur i en egen bur. Varje djur får individuellt anpassad kost och fri tillgång till vatten om sjukdomen så tillåter. Katter har tillgång till egen låda som vi rengör flera gånger dagligen och vi rastar hundar flera gånger per dag beroende på tillstånd.

Infektionsavdelning

Infektionsavdelningen är avsedd för de av våra patienter som behandlas för misstänkta smittsamma sjukdomar, t.ex. diarré, kräkning, kattsnuva, lunginflammation eller ohyra.

Fortsatt behandling

På vardagar får du regelbundet rapport om ditt djurs hälsotillstånd. Ansvarig veterinär eller avdelningssköterska ringer dig också för att diskutera fortsatt behandlingsplan. Om djurets tillstånd försämras eller om vi behöver sätta in större åtgärder som inte var inplanerade, kontaktar vi dig alltid innan behandlingen påbörjas.

Under helger, då en eller två veterinärer ansvarar för både inskrivna patienter och akutintag, får du rapport av joursköterskan efter morgonronden. Men om jourveterinären anser det befogat ringer han eller hon upp själv för att diskutera eventuella beslut med dig. Du kan med andra ord alltid känna dig trygg om och när ditt djur behöver övernatta hos oss.

Besök

De allra flesta patienter finner sig väl tillrätta på djursjukhus. Det kan dock förekomma tillfällen när en hund eller katt behöver träffa sin familj och då hör vi av oss och ber husse/matte komma hit på besök. Det finns förstås också tillfällen när du som djurägare har behov av att besöka din hund eller katt, och då är du givetvis välkommen att göra det. För säkerhets skull ber vi dig att alltid kontakta oss först så att besöket sker i samförstånd med ansvarig veterinär eller sköterska.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700