Hudproblem är en av de vanligaste orsakerna till besök hos veterinär och kan drabba både hundar och katter av alla raser och kan komma i vilken ålder som helst. Dock är vissa sjukdomar vanligare hos en del raser och uppkommer oftare i en viss ålder. Hudproblem kan visa sig på många olika sätt, t ex som klåda, rodnad i huden, prickar/plitor/upphöjningar i huden, pälslöshet eller förändringar i pälskvalité, orolighet/stress, såriga tassar, problem med trampdynor, hudinfektioner, öronproblem, analsäcksproblem etc.

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700

På AniCura Västra Djursjukhuset jobbar ett kompetent hud-team med många kunniga veterinärer och sköterskor. De veterinärer som till största del jobbar med hudutredingar är Robert Cikota, Emma Lindblad Åström, Ulrika Ytterberg och Lisa Berg.

Många hudlidanden är livslånga även om de kan variera i intensitet under olika perioder. För att undvika kroniska förändringar som blir successivt svårare att behandla är det viktigt att ordentligt utreda återkommande hudproblem. Detta gäller framförallt återkommande öronproblem, hudinfektioner, sår i huden, analsäcksproblem, klåda och/eller bölder/sår i tassarna.

Hudproblem är ofta komplexa och i många fall krävs det en ingående utredning för att hitta grundproblemet. I vissa fall går det inte att bota själva grundproblemet men det är väldigt viktigt att hitta en behandling som håller symtomen borta i den mån det är möjligt. På så sätt kan man minska risken för återkommande besvär för hunden eller katten, minska risken för sekundärinfektioner och minska risken för kroniska problem som blir successivt svårare att behandla och som ofta ger kroniskt lidande för djuret.

Hur går en hudutredning till?

En hudutredning kan i viss mån variera beroende på hundens eller kattens symtom och hur förändringarna ser ut. Den inleds alltid med en grundlig sjukdomshistorik, med frågor om hur länge hudproblemet har varat, om det är bättre/sämre vissa perioder, om andra djur i familjen har liknande problem, fodervanor mm, samt med en grundlig undersökning av huden inklusive öron och tassar.

Vid en hudutredning utesluts olika tänkbara orsaker till patientens symtom, såsom infektion med svampar, bakterier eller parasiter eller foderallergi. I de flesta fall tas prover från huden i form av skrapprov, tryckprov, tejpprov och/eller topsprov från öron. I vissa fall tas bakterieodlingar och i andra fall tas blodprover. I vissa fall tas biopsier vilket innebär vävnadsprov från huden. I många fall låter man djuret stå på en strikt s k eliminationsdiet för att undersöka om hudbesvären kan vara foderrelaterade. Längre fram i en utredning tas ibland blodprov avseende luftburna allergener eller så görs ett pricktest.

Det finns också andra underliggande orsaker till hudproblem såsom hormonella sjukdomar, medfödda sjukdomar, immunologiska sjukdomar och sjukdomar i andra organ som ger uttryck som hudförändringar. Vissa sjukdomar är så kallade uteslutningsdiagnoser vilket innebär att det inte finns specifika tester att ta för att ställa diagnos utan man måste utesluta andra orsaker för att komma till en sannolikhetsdiagnos, detta gäller t ex allergi. Om utredningen visar på en allergi kan man, som på människor, hyposensibilisera hunden eller katten mot sin allergi med hjälp av ett ”allergivaccin” som ges i injektionsform över längre tidsperiod. Om behandlingen är effektiv ges den regelbundet i resten av djurets liv.

Hur behandlas hudproblem?

Behandlingen styrs av den underliggande orsaken till problemet. När veterinären gjort undersökning och provtagningar ställs en diagnos eller en preliminär diagnos. Utifrån detta lägger man upp en plan med eventuell vidare utredning, behandling och återbesök. I många fall krävs långvarig eller livslång behandling och återbesök är en väldigt viktig del i behandlingen för att undvika återfall.

Öronutredning

Sjukdomar i öronen är en väldig vanlig orsak till vetertinärbesök. Hörselgångarna och öronen är en fortsättning på huden och i de flesta fall är öronproblem egentligen ett hudproblem.

Öronproblem kan vara tex parasiter, infektioner, främmande föremål i hörselgången, överdriven vaxproduktion med mera. Vid parasitangrepp eller enklare öroninflammationer kan problemet vara enkelt åtgärdat men vid upprepade problem med öronen bör detta utredas vidare för att leta efter annan underliggande orsak till symtomen för att kunna ge rätt behandling. Underliggande orsaker kan vara tex allergi, hormonella sjukdomar eller polyp/tumör i hörselgången.

Vid veterinärbesök börjar man oftast med en grundlig undersökning av hela huden och öronen. Det är vanligt att man tittar ned i hörselgången med ett så kallat otoskop och i vissa fall man kan behöva ge djuret lugnande eftersom det kan vara ömt eller att djuret ogillar undersökning. I de flesta fall tar man också prover från hörselgången. I vissa fall kan man behöva göra en allergiutredning eller ta kompletterande blodprover för att leta efter den underliggande orsaken till problemen. 

I de flesta fall behöver man inte göra rent öronen på en frisk hund eller katt. Har man ett djur som ibland är lite smutsig i öronen eller har lite extra vaxproduktion kan man använda receptfri öronrengöring som finns att köpa i våra butiker. Det viktigaste att tänka på är att inte fortsätta om djuret får ont vid rengöringen, om de blir mer besvärade efter rengöringen eller om symtomen inte går över. Det är också viktigt att tänka på att hörselkanalen hos hund och katt ser annorlunda ut än hos människor och man bör inte använda tops i öronen med risk att skada strukturer längre in i örat

Göteborg (Västra Djursjukhuset)

August Barks gata 8 421 32 Västra Frölunda
Hitta hit 031-450 700