Svensk Djursjukvårds Kvalitetssigill

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför har medlemmarna i Svensk Djursjukvård gemensamt beslutat om kvalitetsregler som alla medlemmar ska följa. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare.

Vårt sigill är beviset för att ett djursjukvårdsföretag är anslutet till Svensk Djursjukvård, och att de därmed har åtagit sig att följa våra gemensamma kvalitetsregler.

Orden kvalitet, kompetens, samarbete och etik som återfinns i sigillet är Svensk Djursjukvårds värdeord.