Nedan finner du några av våra fasta priser. Hos oss kan du betala med alla vanligt förekommande betal- och kreditkort.

Om ditt djur kommer in akut eller har en oklar sjukdomsbild/skada är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift.Varje patient är unik och tillsammans med dig som djurägare bestäms vilka åtgärder som ska göras för ditt djur. Varje åtgärd som vi utför – t.ex. ultraljud, röntgen, kirurgiskt ingrepp, sedering, dropp osv. – har ett fastställt pris och du och din veterinär har under vårdtiden en dialog om både djurets behandling och kostnaden.

Vaccination

Kastration

Kastration katt

Kastration hund

SKK-Röntgen

I dessa paketpriser ingår sedering (lugnande medicin som vi ger enl SKK:s rekommendationer) samt röntgenbilder. Observera att SKK:s avläsningsavgift ingår i alla dessa priser

Ögonlysning

Kullar

Priser gäller per åtgärd och individ. Priserna är samma både hund eller katt.

Tandvård

OBS! Tandvårdspriser beror på omfattningen av tandsten. Vi lämnar individuell prisuppgift vid undersökning.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella fel eller prisjusteringar.