Cat Friendly Clinic - Gold level

När din katt är nöjd är vi nöjda.

Begreppet kattvänlig klinik eller på engelska Cat Friendly Clinic (CFC) är framtaget av International Society of Feline Medicine (ISFM). Det är en certifiering av kliniker som därigenom får ett bevis på att de har utformat klinik och arbetssätt på ett för kattägaren och katten optimalt sätt. 

Förutom att se till att katterna har separat väntplats och särskilda undersökningsrum där hundar inte har vistats innebär CFC Gold bland annat att vi har utbildat vår personal för att kunna bemöta och behandla katter på bästa sätt. Vill vill bemöta din katt med värme, kompetens och självklart rätt "kattityd".