Välkommen till diabetesmottagningen på AniCura Västra Djursjukhuset! Diabetes Mellitus (sockersjuka) är en relativt vanlig sjukdom hos både hund och katt. Typiska symtom är ökad törst, urinering, aptit och viktnedgång. Diagnosen ställs med hjälp av blodprov och urinprov. Behandlingen innefattar bland annat justering av foder samt tillförsel av insulin. En diabetesbehandling ställer krav både på djur och djurägare i form av regelbundna rutiner och noga uppföljning.

Om din hund eller katt ska behandlas för diabetes kommer du, i första hand, att träffa oss på diabetesmottagningen. Här arbetar veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare med särskild kunskap om diabetes. Efter de inledande besöken sker mycket av kontakten via mail och telefon. De flesta djurägare lär sig att mäta blodsocker på sitt djur hemma och i samråd med oss justeras insulindosen till rätt nivå. Med rätt behandling kan vissa djur, framför allt katter, blir insulinfria.

Vid diabetesmottagningen på Anicura Västra Djursjukhuset arbetar:


Caroline Olofsson 
Leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar med specialintresse i Diabetes Mellitus.


Helena Uppström 
Leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar med specialintresse i Diabetes Mellitus.


Caroline Klemming 
Leg. veterinär, under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar med specialintresse i Diabetes Mellitus.


Ann-Katrin Wejdmark
Leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar med specialintresse i Diabetes Mellitus.


Karin Vrba 
Leg. djursjukskötare med specialintresse i Diabetes Mellitus.

Ann Hedengren
Leg. djursjukskötare med specialintresse i Diabetes Mellitus
 


Kristina Bergström 
Djurvårdare nivå 3 med specialintresse i Diabetes Mellitus.