För närvarande arbetar vi enligt följande:

För att minimera smittorisken för både er och våra medarbetare arbetar vi enligt följande.

Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till spridning av COVID-19.

Tass och tack för visad hänsyn!

Du kan också få snabb kontakt med våra veterinärer mellan 7-22 varje dag via AniCura-appen som du laddar ner från Google Play eller App Store.