Uppdaterade rutiner för att minska smittspridning av Covid-19

För att minimera smittorisken för både er och våra medarbetare arbetar vi enligt följande.

Vi bär alla ett individuellt ansvar att inte bidra till spridning av COVID-19.

Vi bär alla ett individuellt ansvar för att minska smittspridningen. För vår personals skull, för våra djurägares skull och för alla andra ute i samhällets skull.