information gällande de senaste dagarnas diskussion angående leptospiros i Göteborgsområdet.

Leptospiros är en bakterie som förekommer i hela världen inklusive Sverige och är ingen ny smitta i landet. Leptospiros består av över hundra undergrupper där vissa undergrupper kan orsaka sjukdom hos hund och andra inte. Bakterien trivs bäst i förhållandevis varma och fuktiga förhållanden och på grund av vårt klimat är sjukdomen relativt ovanlig i Sverige. Under de senaste 5 åren har antalet fall per år varierat mellan 9-36 fall i hela landet.

Det vanligaste är att infektionen förlöper med milda influensaliknande symtom men sjukdomen kan bli allvarlig och dödsfall kan inträffa.

Hösten i år har varit nederbördsrik och mild med väldigt få dagar med minusgrader vilket gör förhållandena mer gynnsamma för bakterien. Den trivs normalt sett vid varmare temperaturer än vi har nu men vid snabb kontakt med infekterad urin som fortfarande är varm kan smitta ske. Vid minusgrader och uttorkning dör bakterierna snabbare.

Smitta sker främst via urin från infekterade djur och de mest relevanta här i Sverige är från andra hundar eller från råttor. Leptospiros är inte i första hand en kontaktsmitta och en hund blir inte smittad av att hälsa på en annan hund eller bo i samma hem. Många hundar som träffar på smittämnet insjuknar inte med kliniska symtom. I Sverige är det vanligaste att hundar blir smittade vid resa utomlands. Hundar som bor i områden med mycket nederbörd och varmt väder och som rastas där många andra hundar kissar i hundtäta områden och/eller där det förekommer mycket råttor kan vara kandidater för vaccinering.

Vi har det senaste haft 5 misstänkta fall av leptospirossmitta på djursjukhuset. Det är primärt två olika undergrupper av leptospiros som varit aktuella. Merparten av dessa kommer från området Västra Frölunda. Leptospiros är en anmälningspliktig sjukdom så dessa fall är rapporterade. SVA har ännu inte bedömt läget som ett onormalt utbrott och har i dagsläget inte ändrat något i sin information eller rekommendationer.

Hundar som lever på ett sådant sätt att de kan tänkas ha en ökad risk för att bli smittade i enlighet med de kriterier som anges ovan kan man vaccinera. Vaccination skyddar inte mot alla undergrupper av leptospiros men mot de vanligaste typerna vi ser i Europa och har mot dessa ett gott skydd.

Grundvaccination görs genom två vaccinationer med 4 veckors mellanrum. Mer information om vaccination hittar ni på vår hemsida under ”Dags att vaccinera”. Höstens väder är gynnsamt även för andra sjukdomar såsom kennelhosta och vi rekommenderar att man gör en översyn av sin hunds vaccinationsstatus så att samtliga vaccinationer är uppdaterade.

På Västra Djursjukhuset följer vi SVA:s rekomendationer för vaccinering.

För mer information om sjukdomen se SVA:s hemsida på www.sva.se