Med anledning av konstaterat fall av smittsam leversjukdom hos hund.

HCC är en smittsam och allvarlig leversjukdom hos hund. Sjukdomen orsakas av ett virus (CAV, hundens adenovirus) som sprids genom olika kroppsvätskor. Sjukdomen förekommer i hela världen men tack vare utbredd vaccination ses sjukdomen mycket sällan i Sverige och endast ett fåtal fall rapporteras årligen.

Vaccination mot hundens adenovirus är ett så kallat basvaccin vilket betyder att det ingår i den vanliga vaccinationsplanen för hundar i Sverige. Den vaccinationsrekommendation som finns i Sverige är att man gör en grundvaccination med vaccination vid 7-8 veckors ålder, därefter efter 12 veckors ålder och en boostervaccination vid cirka ett års ålder. Därefter har man ett fullgott skydd om man revaccinerar med 2-3 års intervall.

Om man vaccinerar hunden för första gången tar det cirka 14 dagar innan hunden har ett fullgott skydd mot sjukdomen, om hunden är vaccinerad tidigare är denna period kortare.


Vår rekommendation är att kontrollera hundens vaccinationsstatus och vid behov fylla på eller grundvaccinera hunden. Valpar, gamla hundar och hundar som är nedsatta av annan anledning (till exempel annan sjukdom) är extra utsatta.

HCC drabbar inte människor.

Vill du läsa mer om symtom och smittorisk kan du gå in på SVA:s hemsida.

Du är såklart välkommen att ringa oss på 031-450 700 för rådfrågning.