Våra kvalitetslöften till dig som djurägare.

Även om vi inte är nya medlemmar tycker vi det är viktigt att du som djurägare vet om vad ett medlemsskap står för.

– Våra kvalitetslöften till dig som djurägare.

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför har medlemmarna i Svensk Djursjukvård gemensamt beslutat om kvalitetsregler som alla medlemmar ska följa. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

Orden kvalitet, kompetens, samarbete och etik som återfinns i sigillet är Svensk Djursjukvårds värdeord.