Vi har för tillfället problem med vår sms-funktion som skickar påminnelser vid bokade besök. Är du osäker på din tid, ring oss eller maila för att dubbelkolla.

Våra kvalitetslöften till dig som djurägare.

Även om vi inte är nya medlemmar tycker vi det är viktigt att du som djurägare vet om vad ett medlemsskap står för.

– Våra kvalitetslöften till dig som djurägare.

Vi verkar för trygga djur och hög kvalitet inom djursjukvården. Därför har medlemmarna i Svensk Djursjukvård gemensamt beslutat om kvalitetsregler som alla medlemmar ska följa. Reglerna är kort sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare:

Orden kvalitet, kompetens, samarbete och etik som återfinns i sigillet är Svensk Djursjukvårds värdeord.