Det är inte bara människor och hundar och katter som gillar sol och värme. Även huggormen trivs med att ligga och lata sig i solen. Ibland korsas våra vägar och då kan huggormen kan orsaka allvarlig skada både på hundar och katter.

Huggormen är den enda vilt förekommande ormen i Sverige som är giftig. De två andra ormarterna, snok och hasselsnok, är ofarliga.

För vissa djur som blir bitna uppstår skador på kroppens inre organ, t ex hjärta, lever och njurar. Ett djur som har fått ett bett av en huggorm behöver få behandling för att upprätthålla sin cirkulation och sitt blodtryck och att dämpa smärtan. Till vissa djur ger vi dessutom ormserum som motgift. Djuret behöver övervakas noggrant och hållas i strikt vila.

Symtomen uppstår efter ett litet tag då hunden eller katten blir trött och den bitna kroppsdelen svullnar. Svullnaden ömmar kraftigt och man kan se ett eller två små nålsticksliknande hål vilket är själva bettstället. Hur dåligt djuret blir beror både på mängden insprutat gift samt var bettet har tagit. Ett bett i tassen är värre än ett bett i ansiktet eftersom musklerna i benet bidrar till spridningen av ormens gift. Det är därför strikt vila är så viktigt.

Om det är möjligt - bär djuret. Håll djuret i stillhet. Kontakta alltid veterinär snarast!

Det är idag inte klarlagt om kortison har någon entydigt positiv effekt, eller någon effekt alls. Diskutera alltid med en veterinär innan du ger kortison till din hund som blivit biten av huggorm!