Kan jag som djurägare mildra hundens skrällande hosta på något sätt? Ska hunden undersökas eller innebär det en för stor smittorisk att ta med hunden på veterinären? Lär dig mer om kennelhosta!

Vi har massor av kennelhosta på kliniken för tillfället och många lunginflammationer till följd. Här kan du läsa mer om vad kan man göra för att mildra symtomen och när du som djurägare ska söka hjälp.

Kennelhosta är ett samlingsnamn för flera olika virus och bakterier som orsakar smittsam hosta hos hund.

Typiska symtom är en skrällande hosta som uppkommer plötsligt. Ibland kan hunden även hosta upp vitt slem eller få kväljningar eller kräkningar. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. I vissa fall har hunden en kort febertopp initialt men febern avtar i de flesta fall.

En hund som har kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller vistas bland andra hundar (ex hundklubben eller hunddagis).

Ofta ställs diagnos genom de typiska symtomen i kombination med en allmän undersökning. Man kan göra ytterligare undersökningar, exempelvis svalg- eller nosprov alternativt blodprov. Om hunden är allmänpåverkad kan man röntga för att utesluta lunginflammation.

Det är inte alltid som man behöver uppsöka veterinär när hunden har kennelhosta. Snarare är det så att man bör undvika detta, om inte hunden är påverkad i sitt allmäntillstånd, eftersom det innebär en smittorisk för andra hundar. De flesta hundar tillfrisknar utan behandling, dock kan hostan pågå under flera veckor. Vi rekommendera inte att man egenmedicinerar djuren hemma med slemlösande eller hostdämpande. Man kan mildra symtomen genom att rasta hunden med sele och att se till att hunden får vila och dricka mycket vatten. Det kan även vara bra att kontrollera hundens temperatur dagligen. Om hunden har kvarstående feber efter några dagars hosta, har påverkat allmäntillstånd eller har svårt att andas bör man kontakta veterinär. För att minimera smittspridning på kliniken är vi är ytterst tacksamma för att du anmäler dig i receptionen innan du tar in din hund om du misstänker att den har kennelhosta. (Detta gäller även andra potentiellt smittsamma sjukdomar, exempelvis diarré).

Man brukar årligen vaccinera hundar mot kennelhosta. Inget vaccin ger 100% skydd men vaccinerade hundar som ändå blir sjuka brukar få ett betydligt mildare sjukdomsförlopp.

En hund som har haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen.

Man vet idag inte tillräckligt om kennelhostan och hur smittan ser ut. Därför bedriver man forskning. Vi deltar just nu i en studie som bedrivs av SLU och SVA som syftar till att ta reda på mer om kennelhosta.