Läs om våra rekommendationer om hur du på bästa sätt kan skydda din hund eller katt mot fästingar.

Fästingar är en sjukdomsrisk för både människor och djur. För hundar och katter finns många olika preparat som minimerar risken för att få fästingburna sjukdomar. Det mest effektiva är att gå igenom hunden och kattens päls dagligen och ta bort fästingarna i kombination med ett veterinärmedicinskt fästingpreparat.

Vi rekommenderar de spot-on preparat och halsband som säljs via apoteken. I år finns det även ett nytt preparat i tablettform - Bravecto®. Preparaten som säljs hos apoteken är de enda som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot fästingar. De olika substanserna har olika effekt på själva fästingen. De fungerar så att fästingarna både blir mindre benägna att suga sig fast, och suger de sig ändå fast så dör de. Vissa räcker hela säsongen och andra medel behöver upprepas med några veckors mellanrum. Även om din hund är behandlad är det viktigt att regelbundet titta igenom hundens päls och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt.

Observera att det finns speciella fästingpreparat för katter - spot-on eller halsband. Vissa fästingpreparat för hund ska absolut inte användas till katt eftersom de då är giftiga. Titta noga på förpackningen innan du behandlar din hund eller katt!

Fästingpreparat kan ge upphov till biverkningar så som klåda, håravfall eller rodnad och i sällsynta fall neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Om ditt djur skulle drabbas av biverkningar så ta av halsband eller schampoonera hunden om den har fått droppar- se bipacksedeln på preparatet du använt.

Symptomen på fästingburen sjukdom är slöhet, feber, allmän smärta, stelhet och ibland hälta som kommer och går. Hundar drabbas framför allt av borrelios och/eller anaplasma (det som tidigare kallades ehrlichia). Då blodtesterna där man mäter antikroppar mot Borrelia/Anplasma inte säkert kan avgöra om hunden är sjuk eller bara har stött på infektionen och immunförsvaret har klarat av att eliminera bakterierna är diagnosen ibland svår att ställa och flera parametrar än bara blodprovet måste vägas in. Hundar kan även smittas av TBE men det är mycket ovanligt.

Smittade katter får liknande symptom som hundar, men det är ytterst ovanligt att katter drabbas. Det är framför allt för att hindra spridning av fästingar till människan som det finns anledning att använda fästingmedel på katten och att dagligen plocka bort de fästingar som sugit sig fast.

För att avlägsna fästingen kan den underlätta att använda en fästingplockare eller pincett. Dra fästingen rakt ut – utan att vrida eller snurra på fästingen. Att använda smör eller olja på fästingen är inte effektivt. Om det sitter kvar ett huvud eller ett ben så brukar det lossna av sig själv men det kan ibland orsaka irritation i huden. En röd ring runt fästingbettet är inte ett symtom på borrelia hos hund.